Podmínky poskytování služeb

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY

Než začnete stránky nebo služby na nich dostupné používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky používání. Návštěvou nebo používáním stránek nebo nákupem na těchto stránkách potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami těchto stránek.

Návštěvou stránek nebo prohlížením jakéhokoli obsahu na stránkách a/nebo nákupem na stránkách prohlašujete a zaručujete, že jste si tyto podmínky přečetli, rozumíte jim, jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s nimi. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, stránky nepoužívejte.

Tyto podmínky se vztahují na všechny produkty prodávané výhradně prostřednictvím webových stránek. Jakékoli odchylky od těchto podmínek budou potvrzeny. Jakékoli jiné podmínky jsou vyloučeny. Každý uživatel, který vstoupí do obchodu a využívá jeho služeb, souhlasí a zavazuje se dodržovat zde uvedené podmínky bez výjimek. Pokud někdo s těmito podmínkami nesouhlasí, musí se zdržet využívání služeb tohoto obchodu a jakýchkoli transakcí s ním. Odeslání objednávky znamená souhlas s těmito obchodními podmínkami a všemi jejich podmínkami.

OBJEDNÁVKY

Objednávky musí být přijaty prostřednictvím internetu vyplněním příslušného objednávkového formuláře, který naleznete v internetovém obchodě. Vaši objednávku obdržíme v okamžiku, kdy prostřednictvím Objednávkového formuláře zadáte dodací údaje a požadované množství. Údaje o objednávce jsou k dispozici na obrazovce uživatele po dokončení objednávky.

CENY A PROPAGAČNÍ AKCE

Všechny ceny na webu jsou konečné. V případě probíhající akce budou mít naši zákazníci možnost získat slevu z ceny produktu v akci. Ceny produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Kupujícím bude účtována cena výrobku, která byla aktuální v době nákupu.

MISE / PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Výrobek lze zaslat kamkoli v rámci země. Výrobky budou zaslány kurýrem na adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři. Způsob platby je uveden v internetovém obchodě. V oblastech, kde není možné zaslat objednávku kurýrem, je doručení zajištěno prostřednictvím vnitrostátní poštovní služby. Doprava bude probíhat denně, kromě víkendů a svátků.

VRÁCENÍ PENĚZ

Reklamace při vrácení nebo zrušení se zasílají e-mailem. V reklamaci zákazník uvede důvod reklamace. Vyhrazujeme si právo reklamaci kupujícího neuznat, pokud se důvody jeho reklamace ukáží jako neopodstatněné.

Vrácený výrobek musí být ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi (jako nový), bez rozlepení nebo porušení obalu, těsně před prodejem, jako celý původní obal.

Pro přijetí vrácení je třeba uvést číslo objednávky osoby, která výrobek původně zakoupila a jejíž údaje jsou uvedeny v kódu objednávky.

Zákazník má právo zakoupený výrobek vrátit a požádat o výměnu za jiný výrobek nebo o vrácení peněz, a to ve dvou případech:

1. V případě prokázaného pochybení naší společnosti (obdržel nesprávný výrobek nebo výrobek s vadami kvality) by měl zákazník výrobek vrátit do třiceti (14) dnů ode dne, kdy jej obdržel, a to bez nákladů na dopravu.

2. Pokud rozhodnutí zákazníka vrátit výrobek nevyplývá z žádného z výše uvedených objektivních důvodů, vyhrazuje si společnost právo reklamaci neuznat. Pokud je reklamace uznána, může zákazník výrobek vrátit do třiceti (14) dnů ode dne jeho převzetí. V tomto případě veškeré náklady na dopravu, jakož i případný rozdíl v ceně výrobků, hradí zákazník.

Ve všech případech musí být výrobky ve stavu, v jakém je zákazník obdržel, kompletní, bez poškození a v původním obalu. Pokud nebudou vráceny do třiceti (14) dnů, není náš obchod povinen přijmout žádné náhrady.

Po splnění podmínek a přijetí vráceného výrobku má zákazník nárok buď na jiný výrobek stejné hodnoty, nebo na vrácení peněz. Vrácení peněz zákazníkovi bude dokončeno do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy jsme výrobek obdrželi.

V případě opakovaného vrácení peněz nebo vrácení peněz v případě, že naše společnost dle vlastního uvážení usoudí, že zákazník zneužívá práva na vrácení nebo jedná ve zlé víře, je oprávněna odmítnout vrácení výrobku, a to i v případě, že jsou tyto podmínky splněny a dodrženy.

Těmito podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitelů stanovená zákonem.

VAŠE POVINNOSTI JAKO KLIENTA

Za výběr produktu a jeho vhodnost pro vaše účely jste zodpovědní vy. Zákazník nesmí poškodit ani se pokusit poškodit integritu, bezpečnost a/nebo dostupnost služeb naší společnosti.

● Uveďte platné jméno, příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mail.

● Platíte cenu objednaného zboží.

● Buďte v době doručení k dispozici nebo mějte k dispozici zástupce.

● Nevytvářejte falešné objednávky.

● Netvořte recenze produktů ani neuvádějte žádné jiné nepravdivé informace.

PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit nebo aktualizovat, ale toto právo nemá vliv na stávající podmínky, které zákazník přijal po provedení objednávky. Změna nebo obnovení bude účinné od okamžiku, kdy informoval text o jakékoliv změně. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo ke změnám v sekci obchodních podmínek na těchto webových stránkách.

ROZHODNÉ PRÁVO - SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tato smlouva se řídí mezinárodním a vnitrostátním právem, zejména zákony, které upravují otázky související s elektronickým obchodem, prodejem na dálku a ochranou spotřebitele, a podléhá výlučné pravomoci soudů v místě sídla naší společnosti.

PRODUKTY

Produkty umístěné na stránkách obchodu jsou vysoce kvalitní a splňují všechny požadované specifikace. Jsou také plně analyzovány z hlediska kvality a použití. Za jakékoli jiné použití nebo použití jiné, než pro které je navrženo, a zkonstruováno z našeho internetového obchodu je odpovědný výhradně zákazník.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků našich webových stránek zůstávají přísně důvěrné a používají se pouze k provádění výše uvedených činností a pro informační účely. Poskytnutí vašich osobních údajů znamená, že jste starší 18 let a souhlasíte s tím, aby naše společnost tyto údaje používala. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to nebude vyžadováno zákonnými prostředky ze strany orgánů činných v trestním řízení.