Vrácení peněz

Reklamace vrácení nebo zrušení se zasílají e-mailem: contact@biosigla.com. V reklamaci zákazník uvede důvod reklamace. Vyhrazujeme si právo reklamaci kupujícího neuznat, pokud se důvody jeho reklamace ukáží jako neopodstatněné. Vrácený výrobek musí být ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi (jako nový), bez rozlepení nebo porušení obalu, těsně před prodejem, jako úplný originální obal. Pro přijetí vráceného výrobku je třeba se prokázat číslem objednávky osoby, která výrobek původně zakoupila a jejíž údaje jsou uvedeny v kódu objednávky.

Zákazník má právo zakoupený výrobek vrátit a požádat o výměnu za jiný výrobek nebo o vrácení peněz, a to ve dvou případech:

1. V případě prokázaného pochybení naší společnosti (obdržení nesprávného výrobku nebo výrobku s vadami kvality) by měl zákazník výrobek vrátit do 30 dnů ode dne jeho obdržení, a to bez nákladů na dopravu.

2. Pokud rozhodnutí zákazníka vrátit výrobek nevyplývá z žádného z výše uvedených objektivních důvodů, vyhrazuje si společnost právo reklamaci neuznat. Pokud je reklamace uznána, může zákazník výrobek vrátit do (30) dnů ode dne jeho převzetí. V takovém případě nese veškeré náklady na dopravu i případný rozdíl v ceně výrobků zákazník.

Ve všech případech musí být výrobky ve stavu, v jakém je zákazník obdržel, kompletní, bez poškození a v původním obalu. Pokud nebudou vráceny do (30) dnů, není náš obchod povinen přijmout žádné náhrady.

Po splnění podmínek a přijetí vráceného výrobku má zákazník nárok buď na jiný výrobek stejné hodnoty, nebo na vrácení peněz. Vrácení peněz zákazníkovi bude dokončeno do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy jsme výrobek obdrželi.

V případě opakovaného vrácení peněz nebo vrácení peněz v případě, že naše společnost podle svého uvážení usoudí, že zákazník zneužívá práva na vrácení nebo jedná ve zlé víře, je oprávněna odmítnout vrácení výrobku, a to i v případě, že jsou tyto podmínky splněny a dodrženy.

Těmito podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitelů stanovená zákonem.