Zásady ochrany osobních údajů

Ve skutečnosti od našich uživatelů neshromažďujeme žádné jiné informace než standardní informace, které automaticky shromažďují statistiky našich webových stránek. Následující text je pouze standardní dohodou o ochraně osobních údajů. Zavazujeme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek; tyto zásady stanoví, jak budeme zacházet s vašimi osobními údaji.

I. Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující druhy osobních údajů:

1. Informace o vašich návštěvách a používání těchto webových stránek;

2. Informace o jakýchkoli transakcích provedených mezi vámi a námi na těchto webových stránkách nebo v souvislosti s nimi, včetně informací týkajících se nákupů našeho zboží nebo služeb;

3. Informace, které nám poskytnete za účelem registrace u nás a/nebo přihlášení k odběru našich webových služeb a/nebo e-mailových oznámení.

II. Informace o návštěvách webových stránek

Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači a vašich návštěvách těchto webových stránek, jako je vaše IP adresa, zeměpisná poloha, typ prohlížeče, zdroj odkazu, délka návštěvy a počet zobrazení stránek. Tyto informace můžeme použít při správě těchto webových stránek, ke zlepšení jejich použitelnosti a pro marketingové účely.

Mnoho uživatelů webu má obavy o své soukromí a používání souborů cookie na internetu. Soubory cookie jsou malé soubory, které mohou být použity k uložení již zadaných informací. Soubory cookie nelze použít ke "krádeži" informací o vás nebo vašem počítačovém systému. Tyto webové stránky používají soubory cookie k zapamatování vašich preferencí. Webové stránky si například mohou zapamatovat, kterou stránku jste si prohlíželi, aby byla vaše příští návštěva pohodlnější (zobrazením informací relevantnějších pro dané místo obchodu). Nicméně pokud se vám vůbec nelíbí, že se soubory cookie používají, můžete je zakázat v možnostech internetového prohlížeče. To však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek, včetně této.

III. Používání vašich osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté na těchto webových stránkách budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v příslušných částech webových stránek.

Kromě způsobů použití uvedených v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů můžeme vaše osobní údaje používat k:

1. Zlepšete svůj zážitek z prohlížení přizpůsobením webových stránek;

2. Zasílat vám informace (jiné než marketingová sdělení), o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, poštou nebo e-mailem nebo podobnou technologií;

3. Zasílat vám marketingová sdělení týkající se našeho podnikání, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat, poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií.

IV. Další informace

Kromě zpřístupnění, která jsou přiměřeně nezbytná pro účely uvedené v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů, můžeme informace o vás zpřístupnit:

1. V rozsahu, v jakém nám to ukládá zákon;

2. V souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo budoucím soudním řízením;

3. Za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným osobám za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika);

4. Kupujícímu nebo prodávajícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu nebo prodávajícímu) jakéhokoli podniku nebo majetku, který prodáváme nebo kupujeme (nebo o tom uvažujeme).

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů neposkytujeme vaše údaje třetím stranám.

V. Mezinárodní přenosy dat

Informace, které shromažďujeme, mohou být ukládány a zpracovávány v kterékoli ze zemí, v nichž působíme, a přenášeny mezi nimi, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

VI. Zabezpečení vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Přenos dat přes internet je samozřejmě ze své podstaty nezabezpečený a my nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.

VII. Změny zásad

Vyhrazujeme si právo změnit naše informační postupy a podmínky tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a použít změněné postupy na všechny informace, které o vás máme. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s podmínkami tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, jak jsou uvedeny v době jejich používání. Jakýkoli budoucí přístup na tyto webové stránky po zveřejnění revidovaného Oznámení o ochraně osobních údajů bude považován za váš souhlas s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů v jeho aktuálním znění. Vyhrazujeme si právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit.